CV Kế toán

24 / ...

Thông tin ứng viên

Hoàng Thị Hảo
[OfferJob protected]
[OfferJob protected]
30 tuổi
Chưa xác định

Mong muốn làm việc

Kế toán
Hà Nội
Hợp đồng
0 VND / Tháng

Kinh nghiệm làm việc

Chưa xác định
Kế toán bán hàng -- Công Ty Tnhh
Kế toán bán hàng -- Công Ty Tnhh
Kế toán bán hàng -- Công Ty Tnhh

Học vấn

Chưa xác định
Kinh tế -- Đh Lương Thế Vinh

Kỹ năng

  • Kỹ năng giao tiếp
  • Kỹ năng ngoại ngữ
  • Chuyên ngành
  • Kế toán thuế
  • Trình bày
  • Cam