CV Nữ quản lý nhà hàng

16 / ...

Thông tin ứng viên

Trần Đăng Khoa
[OfferJob protected]
[OfferJob protected]
0 tuổi
Khác

Mong muốn làm việc

Nữ quản lý nhà hàng
Hồ Chí Minh
0 VND / Tháng

Kinh nghiệm làm việc

Chưa có kinh nghiệm
-- Công Ty Cổ Phần Niso
-- Công Ty Tnhh La Cafe
Supervisor -- Công Ty Tnhh Thương Mại Jj Latino

Học vấn

Chưa xác định
Hospitality Management -- Việt Giao Vocational College

Kỹ năng

 • Word
 • Excel
 • English
 • Customer Service
 • Sales experience
 • Leadership
 • SKILLS
 • Computer
 • Language
 • Skills
 • Problem