CV Chuyên viên điều phối vận tải

9 / ...

Thông tin ứng viên

Hà Trọng Lai
[OfferJob protected]
[OfferJob protected]
27 tuổi
Nam

Mong muốn làm việc

Chuyên viên điều phối vận tải
Bắc Ninh
0 VND / Tháng

Kinh nghiệm làm việc

2 năm
-- Công Ty Cổ Phần Qlbxhn
-- Công Ty Cổ Phần Qlbxhn
-- Công Ty Tnhh Vận

Học vấn

Chưa xác định
Kinh tế vận tải -- Đại Học Giao Thông Vận Tải
Kinh tế vận tải -- Hà Nội

Kỹ năng

  • Áp lực công việc
  • Trong công việc
  • Thích ứng
  • Phân tích
  • Trong