CV Chuyên viên kinh doanh thẻ

12 / ...

Thông tin ứng viên

Van Anh Pham Thi To
[OfferJob protected]
[OfferJob protected]
27 tuổi
Khác

Mong muốn làm việc

Chuyên viên kinh doanh thẻ
Hà Nội
Bán thời gian
0 VND / Tháng

Kinh nghiệm làm việc

Chưa xác định
Phiên dịch viên -- Đối Tác Chân Thật

Học vấn

Chưa xác định
Bất động sản -- Đại Học Nông Nghiệp Mayabeque
Tiếng Anh -- Đại Học Tổng Hợp La Havana
Tiếng Anh -- Đại Học Tổng Hợp La Havana

Kỹ năng

  • Tiếng Anh
  • Tin học văn phòng
  • .net
  • Tiếng Tây Ban Nha
  • Tiếng Bồ Đào Nha
  • Group