CV Nữ quản gia

15 / ...

Thông tin ứng viên

Nguyen Trong Vu
[OfferJob protected]
[OfferJob protected]
27 tuổi
Chưa xác định

Mong muốn làm việc

Nữ quản gia
Đà Nẵng
Toàn thời gian
0 VND / Tháng

Kinh nghiệm làm việc

Chưa xác định
Receptionist -- California Fitness And Yoga Centers
Customer service officer -- Vietnam Airlines

Học vấn

Chưa xác định
-- Hoa Sen University

Kỹ năng

  • Teamwork
  • Logical thinking
  • Communication
  • EXPERIENCE
  • SKILLS
  • Office
  • Creative
  • WORK