CV Nữ trưởng phòng nhân sự

1 / ...

Thông tin ứng viên

Tô Thụy Huyền Phương
[OfferJob protected]
[OfferJob protected]
41 tuổi
Khác

Mong muốn làm việc

Nữ trưởng phòng nhân sự
Đà Nẵng
Toàn thời gian
0 VND / Tháng

Kinh nghiệm làm việc

3 năm
-- Công Ty Nhật Công Ty Tnhh Inax Việt Nam Ở
-- Công Ty Tnhh Điện Tử Việt Hoa
-- Công Ty Tnhh Ak Vina Của Hàn Quốc
-- Công Ty Tnhh Inax Việt Nam
-- Công Ty Tnhh Giày Rieker Việt Nam

Học vấn

Chưa xác định
KHÁC -- Đại Học Bách Khoa

Kỹ năng