CV Nhân viên tư vấn giải pháp

10 / ...

Thông tin ứng viên

Phạm Phương Dung
[OfferJob protected]
[OfferJob protected]
23 tuổi
Khác

Mong muốn làm việc

Nhân viên tư vấn giải pháp
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian
0 VND / Tháng

Kinh nghiệm làm việc

Chưa xác định
Sales executives -- Bepos Ltd

Học vấn

Chưa xác định
Commercial english -- College Of Foreign Economic Relation
Commercial english -- College Of Foreign Economic Relation

Kỹ năng

  • Customer Service
  • Microsoft Office
  • Communication
  • Interpersonal
  • Multitasking
  • INTERESTS
  • SKILLS
  • Skills
  • Reading