CV Nữ quản lý đơn hàng

17 / ...

Thông tin ứng viên

Đoàn Thị Nên
[OfferJob protected]
[OfferJob protected]
22 tuổi
Khác

Mong muốn làm việc

Nữ quản lý đơn hàng
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian
0 VND / Tháng

Kinh nghiệm làm việc

2 năm
-- Công Ty Tnhh Nobland Việt Nam

Học vấn

Chưa xác định
Công Nghệ May -- Đại Học Công Nghiệp Tp

Kỹ năng

  • Khả năng làm việc
  • Tư duy sáng tạo
  • Làm việc nhóm
  • Kỹ năng chính
  • Luôn học hỏi
  • Lắng nghe